Learning from the Pandemic

Artistic Freedom & Mobility Beyond the Covid-19 Crisis (Summary Document)

The Covid-19 pandemic has hit the creative and cultural sectors hard; it has led to further risks and restrictions for artists, and hindered opportunities for cross-border mobility and collaboration. This brief summarizes the key findings and recommendations of a report that explores how to maintain spaces of artistic freedom in a world transformed by Covid-19. The report provides the perspectives of vulnerable, marginalized, or persecuted artists, and the strategies they used to cope with the challenges of the pandemic. It also examines the strengths and weaknesses of mobility and temporary relocation programs in their response to the needs of those artists. Drawing on how the Covid-19 crisis has exposed the complicated and contested nature of risk, the report calls for a critical perspective towards the label of “artist-at-risk”. By providing a closer focus on experiences in repressive contexts such as Turkey, the report develops recommendations to guide future attempts to support artistic freedom and mobility in the face of the pandemic’s long-term impacts, further restrictions, or any future crisis of a similar nature. The full report is available here.

Covid-19 pandemisi kültür sanat sektörününde ağır bir darbeye yol açtı, sanatçıları daha fazla risk ve kısıtlamalarla karşı karşıya bıraktı ve sınırötesi hareketlilik ve iş birliği olanaklarına ket vurdu. Bu metin, pandeminin dönüştürdüğü bir dünyada sanatsal ifade özgürlüğü alanlarının nasıl korunabileceğini inceleyen raporun temel bulgu ve önerilerini özetlemektedir. Rapor kırılgan, ötekileştirilen ve tehdit altındaki sanatçıların görüşlerini ve pandeminin getirdiği zorluklarla baş etmek için geliştirdikleri stratejileri ortaya koymaktadır. Rapor ayrıca, sanatçı hareketlilik ve koruma programlarının bu sanatçıların ihtiyaçlarına yönelik sunduğu desteğin güçlü ve zayıf yönlerini de incelemektedir. Covid krizinin riskin tanımını nasıl daha karmaşık ve tartışmalı hale getirdiğini ortaya koyarak rapor “risk altında sanatçı” tabirine dair eleştirel bir perspektif sunmaktadır. Türkiye örneği üzerinden baskıcı ortamlardaki deneyimlere odaklanan rapor böylelikle pandeminin uzun erimli etkileri, gelecekteki benzer krizler ve ciddi kısıtlamalar durumunda sanatsal özgürlük ve hareketliliğin nasıl desteklenebileceğine dair öneriler geliştirmektedir. İngilizce raporun tamamına buradan erişilebilir.

Bitte wählen Sie eine Sprache.
Download

Details

Erscheinungsjahr: 2022
Verfasser:

Pelin Çakır

Art der Publikation: Studien
Thema: Kultur und Außenpolitik, Kunst und Kulturerbe, Schutzaufenthalte, Zivilgesellschaft
Auflage: 1
Seiten: 4
Reihe: ifa Edition Culture and Foreign Policy
Art. Nr.: 7087

Das könnte Sie auch interessieren