Learning from the Pandemic

Artistic Freedom & Mobility Beyond the Covid-19 Crisis

The Covid-19 pandemic has hit the creative and cultural sectors hard; it has led to further risks and restrictions for artists, particularly for those who were already vulnerable, marginalized, or persecuted. It also hindered opportunities for cross-border mobility and collaboration, thereby creating major obstacles for mobility and temporary relocation programs which aim to enable artists from restrictive political contexts to continue their practice. By learning from the experience of the Covid crisis, and particularly from restrictive contexts such as Turkey, this report explores how to support artists and maintain spaces of artistic freedom despite these circumstances. The report provides artists’ perspectives and experiences related to the challenges of the pandemic, and presents the strategies they used to cope with them. As Covid exposed the interlinkage between economic, political, and psychosocial risks, the report provides a critical perspective on the concept of “risk” and of being “at-risk.” It also examines the challenges and opportunities that affected the work of organizations supporting artistic freedom and mobility, and how those organizations were able to respond to the needs of artists in this period. Drawing on practices that emerged in response to the pandemic, the report develops recommendations to guide future attempts to expand transnational solidarity for artistic freedom in the face of the pandemic’s long-term impacts, as well as any future threats or obstacles of similar nature. The report is accompanied by a summary in English and Turkish.

Covid-19 pandemisi kültür sanat sektörününde ağır bir darbeye yol açtı, sanatçıları daha fazla risk ve kısıtlamalarla karşı karşıya bıraktı ve sınırötesi hareketlilik ve iş birliği olanaklarına ket vurdu. Bu metin, pandeminin dönüştürdüğü bir dünyada sanatsal ifade özgürlüğü alanlarının nasıl korunabileceğini inceleyen raporun temel bulgu ve önerilerini özetlemektedir. Rapor kırılgan, ötekileştirilen ve tehdit altındaki sanatçıların görüşlerini ve pandeminin getirdiği zorluklarla baş etmek için geliştirdikleri stratejileri ortaya koymaktadır. Rapor ayrıca, sanatçı hareketlilik ve koruma programlarının bu sanatçıların ihtiyaçlarına yönelik sunduğu desteğin güçlü ve zayıf yönlerini de incelemektedir. Covid krizinin riskin tanımını nasıl daha karmaşık ve tartışmalı hale getirdiğini ortaya koyarak rapor “risk altında sanatçı” tabirine dair eleştirel bir perspektif sunmaktadır. Türkiye örneği üzerinden baskıcı ortamlardaki deneyimlere odaklanan rapor böylelikle pandeminin uzun erimli etkileri, gelecekteki benzer krizler ve ciddi kısıtlamalar durumunda sanatsal özgürlük ve hareketliliğin nasıl desteklenebileceğine dair öneriler geliştirmektedir. (Yönetici Özeti)

Details

Erscheinungsjahr: 2022
Verfasser:

Pelin Çakır

Art der Publikation: Studien
Thema: Kultur und Außenpolitik, Kunst und Kulturerbe, Schutzaufenthalte, Zivilgesellschaft
Auflage: 1
Seiten: 104
Reihe: ifa-Edition Kultur und Außenpolitik
Art. Nr.: 7086

Das könnte Sie auch interessieren